πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’Έ
πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’Έ

🚫 No active Air-drop

πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’Έ
Check out our new affiliate system: earn a commission on every deposit and up to 50 cr. welcome bonus per referal!
Rank Player. Total Won.
345
46,026
38
29,775
99
27,146
#4
31
24,269
#5
6
1,944
#6
23
873
#7
24
409
#8
4
262
#9
9
114